Logistiek Management


MY LEGACY is gespecialiseerd in interim management en werving & selectie in het vakgebied logistiek. Maar wat is logistiek nu precies?

Logistiek management is een vakgebied en een sector die in het bedrijfsleven een cruciale rol speelt. Door de unieke ligging van Nederland en de daarmee samenhangende handelsgeest van de Nederlanders heeft dit vakgebied logistiek zich ontwikkeld tot een professionele sector. De logistieke sector is zelfs benoemd tot top sector vanwege de grote bijdrage aan het Nederlandse bedrijfsleven. Het unieke van deze sector, en daarmee ook het verschil, is dat deze ondersteunend is aan alle andere top sectoren: High Tech, Tuinbouw, Agri&Food, Chemie, Energie, Life Sciences & Health en in iets mindere mate aan de Creatieve Industrie.

Militaire achtergrond
Logistiek is een uit het Grieks afgeleid woord met een militaire achtergrond (zie onderstaande passage). Het komt er op neer dat logistiek te maken heeft met uitvoering en is afgeleid van een gekozen strategie.
Dat logistiek een begrip is dat pas in de tweede helft van de 20ste eeuw in gebruik is gekomen, blijkt uit het feit dat het niet voorkomt in de Van Dale van 1950. Ook in een 19e-eeuwse encyclopedie die geschreven is door een ‘Kapitein der Genie’ komt het woord logistiek niet voor. Wel het woord transport: “Het vervoer van alle krijgsbenodigdheden enz.”

Logistiek
“Een woord uit het Grieks afgeleid en waardoor verschillende militaire schrijvers de berekening van tijden en ruimten verstaan. In elk ogenblik van handelen van een leger, volgt het natuurlijk een strategisch plan, in elk ogenblik is het echter ook op de een of andere wijze tactisch opgesteld en deze tactische opstelling moet met het strategisch plan overeenstemmen. De berekeningen en gevolgtrekkingen, die uit dit verband voortvloeien, bij het regelen van opstellingen in legerplaatsen, kantonnementen, op het oorlogstoneel, op het slagveld of bij marchen behoren tot het gebied der L. De bronnen daarvoor zijn onder Generale Staf opgegeven.

Verplaatsen van goederen en materialen
Tegenwoordig is logistiek een verzamelbegrip en een vakgebied dat zich bezig houdt met verplaatsen van goederen en materialen. Er zijn vele definities van logistiek die zich richten op sectoren, doelen, middelen, deelprocessen, klanten en opdrachtgevers. Echter, de vrij abstracte omschrijving uit het oude militaire woordenboek benadert het begrip logistiek vrij goed: het uitvoeren van een strategisch plan. De militaire achtergrond impliceert een doel dat is vastgelegd in een strategisch plan, tactische opstellingen en het verplaatsen van mensen en materieel.

Zolang er mensen bestaan
Dat logistiek als begrip pas in de tweede helft van de vorige eeuw in opkomst kwam, betekent niet dat het niet bestond. Veel logistieke begrippen, processen en modellen bestaan al zo lang er mensen bestaan. Als er in de oertijd hout nodig was om vuur te maken, moest dit gewoon gehaald worden. Dan werd ook de kortste weg genomen en werd dat gedaan door degenen die dat het beste konden uitvoeren. Als er brood gebakken moest worden, had je droog hout nodig voor vuur en graan voor het meel. Dat je het graan en het hout van tevoren moest regelen was logisch. Later heette dat material requirements planning of kortweg MRP.

Grootmoeders keuken
Ook veel activiteiten die al honderden jaren in de keuken plaatsvinden, zijn later professioneel toegepast in het bedrijfsleven en hebben mooie namen gekregen of zijn in modellen gegoten: onze grootmoeders plaatsten pannen, messen en lepels daar waar ze nodig waren. Dus dicht bij de werkplek: één van de basisprincipes van LEAN (5S). Het zondagse servies stond op een plaats minder dicht bij de keuken dan het dagelijkse servies. Als er een cake moest worden gebakken werd MRP toegepast. Er werd voor gezorgd dat de materialen aanwezig waren, en als dat langer duurde moest je ze eerder kopen of bestellen. Sommige ingrediënten moest men inkopen (gist), andere waren al op voorraad (meel) en wie op de boerderij woonde, produceerde de melk en eieren zelf (inkoop en voorraadbeheer). Als de cake op zondagochtend gegeten moest worden, moest het bakproces een aantal uur tevoren aanvangen (productieplanning). Later vormde het gedachtegoed van LEAN de basis voor het Supply Chain denken: waardecreatie voor de keten (zie: Lean Solutions, Womack and Jones, 2005).

Bijdrage aan economie
Door globalisering, massaproductie en –consumptie is logistiek management een vakgebied geworden dat bijdraagt aan de positie van de economie van Nederland maar er ook voor zorgt dat bedrijven en instellingen hun processen effectief en/of efficiënt kunnen uitvoeren. Door de hoge complexiteit van producten, omgevingsfactoren, regelgeving, klanteisen en hoge volumes is logistiek management een vakgebied geworden dat van beroepsonderwijs tot academisch niveau kan worden uitgeoefend. Een goede logistieke organisatie draagt bij aan een betere concurrentiepositie en een grotere winstgevendheid. Een definitie die goed weergeeft wat logistiek vandaag de dag is:

Logistiek management omvat de handelingen die verricht moeten worden om goederen van grondstof tot eindproduct te verwerken en deze bij de klant af te leveren. Logistiek management heeft betrekking op de planning, organisatie, besturing, afwikkeling en controle van materieel en goederen, inclusief retour stromen en de daaraan verbonden informatievoorziening/

Rol van MY LEGACY

Deze sector en dit vakgebied heeft professionals nodig: uitvoerders, specialisten en leidinggevenden. Op de laatste twee richt MY LEGACY zich. Vast, interim of in (multidisciplinair) teamverband. Vanuit uw bottleneck in het proces leveren wij een oplossing. Wij pakken de bottleneck aan en wij leveren een integrale oplossing. Praktisch en doelgericht. Een quick scan, een advies, een oplossing en de praktische uitvoering.

MY LEGACY gaat echter verder dan alleen logistiek. MY LEGACY denkt met uw bedrijf mee als het gaat over ketenintegratie en Supply Chain Management: hoe zorgt u er voor dat leveranciers, dienstverleners en klanten kunnen bijdragen aan de meerwaarde. Samenwerken om meer winst te creëren en een langdurig concurrentievoordeel te behalen. MY LEGACY heeft de kennis en kunde in huis om samen met u een nieuwe visie en een nieuwe strategie te definiëren. Dat leidt tot meerwaarde voor klant en continuïteit voor uw bedrijf. Logistiek is hier een belangrijk onderdeel van.

Meer weten?

Naast logistiek management is MY LEGACY gespecialiseerd in de vakgebieden Supply Chain Management, Operations & Inkoop, Import & Export. Neem voor meer informatie over logistiek management contact op met onze consultant.